جدول راهنمای انتخاب سایز

A.جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.

B.جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.

C.جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.

D.جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.

-اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

سایز XS-34 S-36 M-38 L-40 XL-42 ۲XL-44 ۳XL-46 ۴XL-48
دور سینه ۹۲ ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰۸ ۱۱۲ ۱۱۶ ۱۲۰
دور کمر ۷۸ ۸۲ ۸۶ ۹۰ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۰
دور باسن ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰۸ ۱۱۴ ۱۱۸ ۱۲۲ ۱۲۶
قد پا کوتاه ۷۷.۵ ۷۸ ۷۸ ۷۸.۵ ۷۹ ۷۹ ۷۹.۵ ۸۰
قد پا معمولی ۸۲.۵ ۸۳ ۸۳ ۸۳.۵ ۸۴ ۸۴ ۸۴.۵ ۸۵
قد پا بلند ۸۷.۵ ۸۸ ۸۸ ۸۸.۵ ۸۹ ۸۹ ۸۹.۵ ۹۰